βœ… Smart Locker Booking

Pre-book the best available locker
closest to the booked desk so staff
can minimise time spent on accessing
their belongings.

Easily integrates with Perspective so the best available locker can be automatically selected based on desk location.
No computer cabling required with battery free locks making it a low maintenance solution.

Touchless access using QR code technology via the mobile phone, making it easy to use and limits common touch points that attribute to potential spread of bacteria

πŸ”‘Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco minim veniam.quis
nostrud exercitation ullamco.

%

minim veniam

%

minim veniam

%

minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, Ut enim ad minim veniam

πŸ”‘ Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco minim veniam.quis
nostrud exercitation ullamco.

%

minim veniam

%

minim veniam

%

minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, Ut enim ad minim veniam

πŸ”‘ Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco minim veniam.quis
nostrud exercitation ullamco.

%

minim veniam

%

minim veniam

%

minim veniam